před ránem
sem přijde pes

 

Propozice

Datum: 13. až 16. září 2012
Pořadatel: BB, LM a HP
Základna: Retropark Sejfy, Dolní Sejfy, Mladé Buky

závod seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu

 

Trasa

Povede krásnou horskou krajinou Krkonoš, včetně hlavních hřebenových partií, převážně po značených turistických stezkách, místy po vlastním značení. Délka trasy LONG (DTW1, DTW2, DTM1, DTM2) je přibližně 90 km plus nějaké ty horské prémie :-) , délka trasy MID přibližně 50 km a SHORT už podle názvu ještě míň, tak 25-30 km. Trasy budou popsány v itineráři a zakresleny na mapě, které každý účastník dostane od organizátorů, a bude zahrnovat povinné kontroly. Časový limit pro celou trasu je 50 hodin, v pokynech před závodem budou upřesněny časové limity pro průchod některými místy na trase.

!  Trasa vede z větší části územím Národního parku Krkonoše – na území parku platí omezení daná Návštěvním řádem KRNAP a upřesněná Správou KRNAP. Bivakování bude možné pouze ve vymezených úsecích trasy  !

Trasa je omezena následujícími okrajovými body a jejím prostorem se můžete zkusit potěšit prostřednictvím pohledové mapy .

 

Kategorie

Trasa MID a LONG je společná po cca 25. km, kde se můžete rozhodnout kterou trasou budete pokračovat. Podobně to platí pro SHORT. V přihláškách se tedy do kategorií MID a SHORT přihlašujte pouze v případě že o LONG trase vůbec neuvažujete.

 

Termíny a časový plán

Prezentace čtvrtek 13. září 2012 mezi 17:00 a 24:00 hod
Meeting: čtvrtek 13. září 2012 přibližně v 21:00 hod
Veterinární přejímka: pátek 14. září 2012 mezi 5,30 až 6,50
Start: volný v pátek 14. září 2012 v 6,00 až 7,00 LONG, MID i SHORT
Uzavření cíle: neděle 16. září 2012 v 9,00 hod
Vyhlášení výsledků: neděle 16. září 2012 kolem 10,00 hod

Na případnou změnu časového plánu upozorníme v sekci Novinky

Před prezentací je nutné uhradit poplatky za parkovné, ubytování (stanování, kempování) a doklad o úhradě předložit na prezentaci.

Podmínkou startu je předchozí veterinární přejímka psů.

 

Povinná výbava

Bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka, hamaka nebo alumatka), mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní, lékárnička (1 x obvaz hotový, 1 x elastické obinadlo, 5 x náplast s polštářkem), 1x izotermická folie, miska pro psa, strava pro psa a pro člověka, lahev na pitnou vodu (min. 1 litr na psa), dvě botičky pro každého psa, funkční svítílna (doporučujeme čelovou), píšťalka a průkaz zdravotního pojištění.

Povinná výbava může být kontrolována kdykoli v průběhu závodu, na startu i v cíli.

Povinná výbava pro MID je stejná jako pro LONG. I na trase MID a SHORT počítejte s možností bivaku, kopečky tu trochu narostly a Krakonoš občas otočí počasí.

Doporučená výbava

Funkční mobilní telefon, pláštěnka, teplé oblečení, buzola, náhradní baterie, zahraniční účastníci pojištění léčebných výloh, košík (náhubek). Závisláci na mapách KČT mohou použít mapu č.22 Krkonoše 1:50000 nebo mapy Krkonoše - východ a Krkonoše - střed v měřítku 1:25000.

 

Přihlášky

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře zde, nebo osobně na některém z předchozích dogtreků.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!

Počet startujících je omezen na 100. Z tohoto počtu je 80 přihlášek rezervováno pro kategorie LONG !!! tj. na trasy MID a SHORT přijmeme max. 20 přihlášek a další až v případě "nedostatku" longařů ;) O zařazení mezi přihlášené nerozhoduje datum přihlášení, ale datum přijetí platby.


Startovné

Při zaplacení do:

30. června 2012 340,- Kč
2. září 2012 390,- Kč
později a na místě 550,- Kč

V případě odřeknutí účasti po 2. září 2012 (neděle na Stezce vlka)  je startovné nevratné.

Placení startovného osobně pořadatelům na některém z předchozích dogtreků, anebo na účet číslo 670100-2208755436/6210 . Jako variabilní symbol uveďte číslo kontaktního telefonu, který jste napsali do přihlášky. Platby na účet přijímáme do 10. září, po tomto termínu bude možná pouze platba v hotovosti na prezentaci.

 

Veterinární podmínky

Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší 1 roku. Podmínkou účasti je předložení očkovacího průkazu s potvrzením o platném očkování a absolvování veterinární přejímky psů. Závodu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.

Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 (označení psa a "psí pas").

 

Další podmínky

Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu. Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.

Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.

Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní.

Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu nebo vyčerpání psů, v ostatních případech za poplatek 200,- Kč. Upozorňujeme na možnost využití autobusových linek.

Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě i na pozemcích Retroparku) může vést k okamžité diskvalifikaci.

zpět nahoru